FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

Elektronická edice odborných textů

Fórum společenských věd publikuje odborné texty z těchto oborů: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd.

Tato online edice je určena pro elektronické publikování původních (dosud nikde nezveřejněných) příspěvků odborného charakteru, jejichž autory jsou členové i nečlenové Klubu společenských věd.
Příspěvky mohou mít formu odborných statí, ucelených rozsáhlejších textů (publikací), anotací nebo recenzí již vydaných (zpravidla tištěných) publikací.
Lze také publikovat kritické články reagující na uveřejněné příspěvky ostatních autorů. Pro zveřejňování reakcí platí stejné podmínky jako pro ostatní příspěvky.
Příspěvky (texty ve Wordu, případně obrázky, grafy apod. v jpg) spolu s kontaktními informacemi autora/autorů lze zasílat e-mailem na adresu forumsv@seznam.cz, kde lze také získat případné další informace.

Publikované příspěvky neprocházejí jazykovou redakcí. Za obsah a původnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Obsah příspěvků nemusí být vždy v souladu s míněním Klubu společenských věd.

Výbor Klubu společenských věd

ISSN 2336-7679

Obsah edice podle aktuálního data zveřejnění příspěvků
(kliknutím na název příspěvku se zobrazí jeho podrobnější popis s možností získání plného textu příspěvku; poté dalším kliknutím na název příspěvku je tento text v plném znění k dispozici)

AUTOR NÁZEV DATUM
ZVEŘEJNĚNÍ
KATEGORIE
******** R o č n í k   2 0 1 9 : ******** ********
Sirůček, P. R. Richta a civilizace na rozcestí – před půlstoletím vs. dnes 27.12.2019 Články, odborné studie
Neužil, F. Lumpenburžoazní dějepisectví v praxi - na okraj dokumentu České televize o Janu Želivském 9.12.2019 Články, odborné statě
Šafránek, L. Jak migrace mění svět 25.11.2019 Recenze
Neužil, F. Důvody rozpadu státně socialistického systému a současné předpoklady systémové změny 4.11.2019 Články, odborné statě
Ledvina, F. Úvahy o dialektice: Struktura a funkce 2.10.2019 Videopřednáška
Boháček, J. a kol. Budoucí organizace radikálně levicových stran a hnutí 2.9.2019 Videoseminář
Šafránek, L. Úvaha nad některými aspekty důchodové politiky 5.8.2019 Články, odborné statě
Sirůček, P. J. V. Robinsonová a R. Luxemburgová – největší ženské osobnosti teoretické ekonomie 1.7.2019 Publikace
Ledvina, F. Úvahy o dialektice: Zprostředkování 3.6.2019 Videopřednáška
Zeman, J. Ekonomické základy (trvale) udržitelného vývoje 2.5.2019 Publikace
Sirůček, P. Prekarizovaní pokrokáři – avantgarda liberálního pokroku? 1.4.2019 Recenze, odborné statě
Neužil, F. Doktor Josef Heller jakožto pokračovatel tradice českého radikálně levicového sociálně filozofického myšlení 7.3.2019 Články, odborné statě
Boháček, J. a kol. Dialektická metoda v řešení aktuálních společensko-politických problémů v ČR 4.2.2019 Videoseminář
Neužil, F. Několik stručných poznámek k ideově teoretickým a metodologickým východiskům filosofického myšlení T. G. Masaryka 7.1.2019 Články, odborné statě
******** R o č n í k   2 0 1 8 : ******** ********
Procházka, K. Několik poznámek o vývoji bývalého Československa a po jeho zániku 17.12.2018 Články, odborné statě
Neužil, F. Zvláštnosti Bortkiewiczovy algebraické metody při řešení "transformačního problému" 12.11.2018 Články, odborné statě
Toman, L. Ideologie sovětské perestrojky 15.10.2018 Články, odborné statě
Sirůček, P. Průvodce literaturou 4.0 (aneb kritické otazníky nad frázemi a mýty 4.0) 17.9.2018 Články, odborné statě
Šafránek, L. Technokratismus
(recenze stejnojmenné knihy Jana Šterna)
29.8.2018 Recenze
DuRand, C. Nová kubánská družstva 6.8.2018 Články, odborné statě
  Seminář "Vývoj levicového myšlení v ČR" 2.7.2018 Videoseminář
Sirůček, P. Antipráce, levicoví roboti a další mýty 4.0 4.6.2018 Články, odborné statě
Ledvina, F. Myslitel, který překročil epochu 3.5.2018 Články, odborné statě
Šafránek, L. Zdroje státního rozpočtu a řízení jejich výdajů 9.4.2018 Videopřednáška
Zeman, J. Základní proudy levice v současnosti 12.3.2018 Články, odborné statě
Neužil, F. Žije ještě vůbec "strašidlo komunismu"? Nebylo již vyhnáno z dějin do záhrobí? 19.2.2018 Články, odborné statě
Šafránek, L. Byrokracie - nutné zlo? 25.1.2018 Články, odborné statě
Marková, S. Stav péče o zdraví občanů ČR 10.1.2018 Videopřednáška
******** R o č n í k   2 0 1 7 : ******** ********
Neužil, F. Jaký systém vlastně zrodila Velká říjnová revoluce? 27.12.2017 Články, odborné statě
Janáček, G. Velká říjnová socialistická revoluce a pravda o československých legiích v Rusku 13.12.2017 Videopřednáška
Sirůček, P. Levicový příspěvek k úvahám o trvalé udržitelnosti vývoje
(recenze nedávné publikace J. Zemana)
4.12.2017 Recenze
Neužil, F. Co se představitelům liberální ekonomické teorie nelíbí na marxistické pracovní teorii hodnoty? 1.11.2017 Videopřednáška
Valenčík, R. Co lze očekávat po vstupu oligarchů do politického boje - USA, Francie, ČR 19.10.2017 Videopřednáška
Neužil, F. O obsahu a poznávací hodnotě Marxova Kapitálu po 150 letech od jeho prvního vydání 11.9.2017 Publikace
Jandák, J. Nad knihou Andreje Babiše
(recenze publikace "O čem sním, když náhodou spím")
9.8.2017 Recenze
Skála, J. Jaká je a jaká by mohla být česká levicová politika 10.7.2017 Videopřednáška
Mišovič, J. Fenomén zvaný daně
(recenze knihy L. Šafránka "Daně aneb Cesta do otroctví?")
12.6.2017 Recenze
Šafránek, L. Hospodářská politika, hrubý domácí produkt a stav české ekonomiky 15.5.2017 Články, odborné statě
Krejčí, O. Co lze očekávat po prvních 100 dnech vlády Donalda Trumpa 24.4.2017 Videopřednáška
Švihlíková, I. Proč mají Češi nižší platy, mzdy a důchody než pracující v okolních evropských zemích? Problematika nízkých mezd v ČR 10.4.2017 Videopřednáška
Zeman, J. Klady a zápory ochrany životního prostředí v Československu v letech 1945-89 6.3.2017 Publikace, odborné studie
Boháček, J. Nad knihou Ladislava Šafránka Svatý grál aneb Neber mi můj HDP 16.2.2017 Recenze
Neužil, F. Několik poznámek k otázce ideově teoretických zdrojů husitství a vzájemného vztahu mezi myšlenkovým obsahem Husova díla a husitským revolučně demokratickým hnutím 16.1.2017 Publikace
******** R o č n í k   2 0 1 6 : ******** ********
Choma, D. K historii našich všedních dnů 15.12.2016 Články, odborné statě
Šafránek, L. Ošidnost černobílého vidění 1.12.2016 Články, odborné statě
Sovová, H. Jak hospodaříme s bohatstvím Země 2.11.2016 Články, odborné statě
Kovanda, F. a kol. Dokumentace k regionálním dějinám III. 3.10.2016 Katalog
Boháček, J. Konceptuální dialektika v politické ekonomii 1.9.2016 Články, odborné statě
Suchánek, J. Listování románem Milana Kundery Život je jinde 1.8.2016 Odborné statě, recenze
Šafránek, L. Příliš drahá utopie 18.7.2016 Články, odborné statě
Suchánek, J. Problém antikomunismu v díle Milana Kundery 1.7.2016 Články, odborné statě
Zeman, J. Klady a zápory rozvoje dopravy u nás 2.6.2016 Publikace, odborné studie
Vacek, L.; Mišovič, J.; Zelina, J. Informace o výsledcích sociologického výzkumu "Proces utváření hodnotových a politických orientací" 5.5.2016 Články, odborné statě
Sirůček, P. Dlouhé K-vlny (historie zkoumání, vývoj, výhledy) a rozpory soudobé globalizace 7.4.2016 Publikace
Neužil, F. Možné teze ke zkoumání příčin, proč socialismus před listopadem 1989 neuspěl v soupeření s kapitalismem 10.3.2016 Články, odborné statě
Suchánek, J. Utečenci, zločinci a hrdinové 15.2.2016 Články, odborné statě
Kovanda, F. Pár poznámek k bádání v oblasti regionálních dějin dělnického hnutí 24.1.2016 Články, odborné statě
******** R o č n í k   2 0 1 5 : ******** ********
Neužil, F. Úvaha o tom, jakým způsobem si česká polistopadová vlastnická a mocenská elita prostřednictvím svých ideologů a propagandistů přivlastňuje Jana Husa 14.12.2015 Články, odborné statě
Šitov, A. Julius Fučík a Osvobozené divadlo 24.11.2015 Články, odborné statě
Zeman, J. K Šafránkovu Malému zamyšlení nad islámskou imigrací a budoucností Evropy 5.11.2015 Ohlas na stať zveřejněnou v tomto Fóru dne 2.10.2015
Ledvina, F. Marxistické pojetí světa v pojmech 21.10.2015 Studijní materiály
Šafránek, L. Malé zamyšlení nad islámskou imigrací a budoucností Evropy 2.10.2015 Články, odborné statě
Boháček, J. Struktura ruské společnosti v postsovětské éře
(recenze ruské učebnice A. I. Kravčenka "Sociologie")
18.9.2015 Recenze
Vacek, L. Příprava a realizace projektu studie k problematice hodnotového systému, světového názoru a politické orientace české populace 14.8.2015 Články, odborné statě
Neužil, F. O jedné zvláštní a podivné ekonomické teorii L. Bortkiewicze 16.7.2015 Odborné statě většího rozsahu
Zeman, S. O komunikaci ve společnosti
(recenze knihy "Komunikace ve společnosti")
17.6.2015 Recenze
Šafránek, L. Úvaha nad některými aspekty zkvalitňování důchodového systému 2.6.2015 Články, odborné statě
Mišovič, J. Kniha o naléhavých problémech současnosti
(recenze knihy "Mýty a realita globálneho sveta")
21.5.2015 Recenze
Procházka, K. Ještě pár slov k ekonomickým zákonům 13.5.2015 Články, odborné statě
Zeman, J. Několik poznámek k systému ekonomických zákonů 30.4.2015 Články, odborné statě
Neužil, F. Kritické pojednání o minulosti a možné budoucnosti socialismu 15.4.2015 Odborné statě většího rozsahu
Skála, J. Svoboda zrozená v boji
(recenze stejnojmenné knihy)
3.4.2015 Recenze + ukázky z knihy
Neužil, F. Pozoruhodná, cenná a svým způsobem jedinečná kniha
(recenze knihy M. Formánka "Cesta k socialismu v Československu 1945-1989")
25.3.2015 Recenze
Šafránek, L. Evropské fondy a dotace bez iluzí 16.3.2015 Články, odborné statě
Kovanda, F. a kol. Dokumentace k regionálním dějinám II. 2.3.2015 Katalog, anotace
Mišovič, J. Dobrovolnictví a občanská společnost: spojité nádoby? 10.2.2015 Články, odborné statě
Fajt, J. První socialismus aneb Jak stalinské a neostalinské deformace marxismu a leninismu vedly v Československu spolehlivě k návratu ke kapitalismu 20.1.2015 Publikace
Zeman, J. Analýza vybraných problémů udržitelného rozvoje – pohled do budoucnosti a do minulosti 4.1.2015 Publikace
******** R o č n í k   2 0 1 4 : ******** ********
Šafránek, L. Některé problémy naší důchodové politiky 25.8.2014 Články, odborné statě
Sedláček, Z. Po stopách atomové bomby 28.8.2014 Články, odborné statě
Fajt, J. Neúplná bilance českého válečného utrpení 14.8.2014 Recenze, anotace
Šafránek, L. Efektivní a spravedlivý vzdělávací systém (nástin problému) 15.7.2014 Články, odborné statě
Šafránek, L. Intelektuálové, politici a ti druzí 19.6.2014 Články, odborné statě
Šafránek, L. Byl návrat kapitalismu důsledkem přestavby? 19.5.2014 Články, odborné statě
Šafránek, L. K desetiletí "evropské cesty" Česka 17.4.2014 Články, odborné statě
Mik, J. Informace o publikacích o Praze 21.3.2014 Recenze, anotace
Bártík, V. Pamětní desky v Praze 21.3.2014 Recenze, anotace
Šafránek, L. Několik poznámek k třídnímu boji 17.2.2014 Články, odborné statě
Procházka, K. Tomáš Sedláček o ekonomii dobra a zla 14.2.2014 Články, odborné statě
Kovanda, F.; Tomeš, V. Dokumentace k regionálním dějinám 7.2.2014 Katalog
Kovanda, F. a kol. Fakta o pražských a středočeských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století 7.2.2014 Publikace
Šafránek, L. Otázky Ilony Švihlíkové 17.1.2014 Články, odborné statě
******** R o č n í k   2 0 1 3 : ******** ********
Hába, Z. Poznámky ekonoma k tezím Lucase Zeiseho 4.12.2013 Články, odborné statě

Poslední aktualizace Fóra:
27.12.2019 © KSV

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist