FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

Elektronická edice odborných textů

Fórum společenských věd publikuje odborné texty z těchto oborů: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd.

Tato online edice je určena pro elektronické publikování původních (dosud nikde nezveřejněných) příspěvků odborného charakteru, jejichž autory jsou členové i nečlenové Klubu společenských věd.
Příspěvky mohou mít formu odborných statí, ucelených rozsáhlejších textů (publikací), anotací nebo recenzí již vydaných (zpravidla tištěných) publikací.
Lze také publikovat reakce na uveřejněné příspěvky ostatních autorů.
Příspěvky (texty ve Wordu, případně obrázky, grafy apod. v jpg) spolu s kontaktními informacemi autora/autorů lze zasílat e-mailem na adresu forumsv@seznam.cz
Další případné informace lze získat a podmínky publikování konzultovat na tel. 602 269 921.

Publikované příspěvky neprocházejí jazykovou redakcí. Za obsah a původnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Obsah příspěvků nemusí být vždy v souladu s míněním Klubu společenských věd.

Za redakci: L. Andrle, S. Zeman

ISSN 2336-7679

Obsah edice podle aktuálního data zveřejnění příspěvků

AUTOR NÁZEV DATUM
ZVEŘEJNĚNÍ
KATEGORIE
Vacek, L.; Mišovič, J.; Zelina, J. Informace o výsledcích sociologického výzkumu "Proces utváření hodnotových a politických orientací" 5.5.2016 Články, odborné statě
Sirůček, P. Dlouhé K-vlny (historie zkoumání, vývoj, výhledy) a rozpory soudobé globalizace 7.4.2016 Publikace
Neužil, F. Možné teze ke zkoumání příčin, proč socialismus před listopadem 1989 neuspěl v soupeření s kapitalismem 10.3.2016 Články, odborné statě
Suchánek, J. Utečenci, zločinci a hrdinové 15.2.2016 Články, odborné statě
Kovanda, F. Pár poznámek k bádání v oblasti regionálních dějin dělnického hnutí 24.1.2016 Články, odborné statě
******** R o č n í k   2 0 1 5 : ******** ********
Neužil, F. Úvaha o tom, jakým způsobem si česká polistopadová vlastnická a mocenská elita prostřednictvím svých ideologů a propagandistů přivlastňuje Jana Husa 14.12.2015 Články, odborné statě
Šitov, A. Julius Fučík a Osvobozené divadlo 24.11.2015 Články, odborné statě
Zeman, J. K Šafránkovu Malému zamyšlení nad islámskou imigrací a budoucností Evropy 5.11.2015 Ohlas na stať zveřejněnou v tomto Fóru dne 2.10.2015
Ledvina, F. Marxistické pojetí světa v pojmech 21.10.2015 Studijní materiály
Šafránek, L. Malé zamyšlení nad islámskou imigrací a budoucností Evropy 2.10.2015 Články, odborné statě
Boháček, J. Struktura ruské společnosti v postsovětské éře
(recenze ruské učebnice A. I. Kravčenka "Sociologie")
18.9.2015 Recenze
Vacek, L. Příprava a realizace projektu studie k problematice hodnotového systému, světového názoru a politické orientace české populace 14.8.2015 Články, odborné statě
Neužil, F. O jedné zvláštní a podivné ekonomické teorii L. Bortkiewicze 16.7.2015 Odborné statě většího rozsahu
Zeman, S. O komunikaci ve společnosti
(recenze knihy "Komunikace ve společnosti")
17.6.2015 Recenze
Šafránek, L. Úvaha nad některými aspekty zkvalitňování důchodového systému 2.6.2015 Články, odborné statě
Mišovič, J. Kniha o naléhavých problémech současnosti
(recenze knihy "Mýty a realita globálneho sveta")
21.5.2015 Recenze
Procházka, K. Ještě pár slov k ekonomickým zákonům 13.5.2015 Články, odborné statě
Zeman, J. Několik poznámek k systému ekonomických zákonů 30.4.2015 Články, odborné statě
Neužil, F. Kritické pojednání o minulosti a možné budoucnosti socialismu 15.4.2015 Odborné statě většího rozsahu
Skála, J. Svoboda zrozená v boji
(recenze stejnojmenné knihy)
3.4.2015 Recenze + ukázky z knihy
Neužil, F. Pozoruhodná, cenná a svým způsobem jedinečná kniha
(recenze knihy M. Formánka "Cesta k socialismu v Československu 1945-1989")
25.3.2015 Recenze
Šafránek, L. Evropské fondy a dotace bez iluzí 16.3.2015 Články, odborné statě
Kovanda, F. a kol. Dokumentace k regionálním dějinám II. 2.3.2015 Recenze, anotace
Mišovič, J. Dobrovolnictví a občanská společnost: spojité nádoby? 10.2.2015 Články, odborné statě
Fajt, J. První socialismus aneb Jak stalinské a neostalinské deformace marxismu a leninismu vedly v Československu spolehlivě k návratu ke kapitalismu 20.1.2015 Publikace
Zeman, J. Analýza vybraných problémů udržitelného rozvoje – pohled do budoucnosti a do minulosti 4.1.2015 Publikace
******** R o č n í k   2 0 1 4 : ******** ********
Šafránek, L. Některé problémy naší důchodové politiky 25.8.2014 Články, odborné statě
Sedláček, Z. Po stopách atomové bomby 28.8.2014 Články, odborné statě
Fajt, J. Neúplná bilance českého válečného utrpení 14.8.2014 Recenze, anotace
Šafránek, L. Efektivní a spravedlivý vzdělávací systém (nástin problému) 15.7.2014 Články, odborné statě
Šafránek, L. Intelektuálové, politici a ti druzí 19.6.2014 Články, odborné statě
Šafránek, L. Byl návrat kapitalismu důsledkem přestavby? 19.5.2014 Články, odborné statě
Šafránek, L. K desetiletí "evropské cesty" Česka 17.4.2014 Články, odborné statě
Mik, J. Informace o publikacích o Praze 21.3.2014 Recenze, anotace
Bártík, V. Pamětní desky v Praze 21.3.2014 Recenze, anotace
Šafránek, L. Několik poznámek k třídnímu boji 17.2.2014 Články, odborné statě
Procházka, K. Tomáš Sedláček o ekonomii dobra a zla 14.2.2014 Články, odborné statě
Kovanda, F.; Tomeš, V. Dokumentace k regionálním dějinám 7.2.2014 Recenze, anotace
Kovanda, F. a kol. Fakta o pražských a středočeských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století 7.2.2014 Publikace
Šafránek, L. Otázky Ilony Švihlíkové 17.1.2014 Články, odborné statě
******** R o č n í k   2 0 1 3 : ******** ********
Hába, Z. Poznámky ekonoma k tezím Lucase Zeiseho 4.12.2013 Články, odborné statě

Poslední aktualizace Fóra:
5.5.2016 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist