FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

František Neužil: Kritické pojednání o minulosti a možné budoucnosti socialismu (15.4.2015)

Již vloni zveřejněná stať vycházející z podkladového materiálu CSTS (Centrum strategických a teoretických studií), která se setkala se souhlasným i s nesouhlasným hodnocením zejména v některých filozofických a politologických kruzích a o jejíž seznámení se s ní projevila zájem i čtenářská veřejnost Fóra společenských věd, se zabývá problémy reálně existujícího socialismu v minulosti a pokusy o reformu jeho vlastnické struktury výrobních vztahů. Pozornost přitom věnuje názorům klasiků marxismu, nad nimiž se zamýšlí v kontextu těchto problémů. V závěru se soustřeďuje na výrobně vztahovou dimenzi všeobecné práce jako sociálně ekonomického základu vize samosprávného socialistického uspořádání společnosti.

Kategorie: Odborné statě většího rozsahu

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
15.4.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz