FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

František Neužil: Několik poznámek k otázce ideově teoretických zdrojů husitství a vzájemného vztahu mezi myšlenkovým obsahem Husova díla a husitským revolučně demokratickým hnutím (.docx) (16.1.2017)

Publikace volně navazuje na autorovu dřívější úvahu (Fórum společenských věd, 14.12.2015), v níž se zamýšlí nad problematikou ideologického a propagandistického zneužívání odkazu Jana Husa. Nyní svoji pozornost orientuje k teoretickým kořenům tohoto odkazu a jeho místu v husitství. Přitom přistupuje k Husovu učení a jeho odkazu ze širšího hlediska, ve spojení s jim předcházejícími i následnými teologicko-filozofickými a historickými okolnostmi. Kromě jiného se zamýšlí nad formováním křesťanského nábožensko-filozofického světového názoru, kacířstvím ve středověku, učením Jana Viklefa, Táborem i jeho inspirací v díle Petra Chelčického, pikartským a adamitským hnutím i zánikem původní táborské obce a vývojem české společnosti po bitvě u Lipan. Ačkoliv autor původně uvažoval o několikastránkovém článku, jímž by navázal na zmíněnou úvahu, nastolené téma (jeho rozsáhlost a složitost) přerostlo původně zamýšlený záměr ve filozoficko-historickou publikaci knižního rozsahu.

Kategorie: Publikace

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
16.1.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz