FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

František Neužil: O obsahu a poznávací hodnotě Marxova Kapitálu po 150 letech od jeho prvního vydání (.docx) (11.9.2017)

Práce si v základě klade několik klíčových otázek, na něž hledá ve spojení se současným společenským vývojem odpověď. Nejprve osvětluje Marxův způsob pojmově teoretického zobrazení kapitalistického způsobu výroby. Následně se zabývá kategorií hodnoty a nadhodnoty a v návaznosti na to se zajímá o Marxovu teorii utváření ceny zboží, již označuje za koperníkovský obrat ve vývoji teorie pracovní hodnoty. V závěru, mj. s ohledem na ekologickou problematiku, uvažuje o nových cestách a perspektivách marxistického poznání. Přitom nastolené otázky nazírá historickým prizmatem dosavadních dějin socialismu a poukazuje na aktuálnost Kapitálu z hlediska zkoumání současného globalizovaného kapitalismu včetně možností jeho systémového překonání.

Kategorie: Publikace

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
11.9.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz