FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

František Neužil: Jaký systém vlastně zrodila Velká říjnová revoluce? (.docx) (27.12.2017)

Již názvem si autor klade otázku, na niž hledá ve své stati odpověď. Nikoli však "pietní", ale polemickou s některými dosavadními poznatky k dané problematice. Přitom se v argumentaci opírá o práce klasiků marxismu i o některé současné názory včetně těch, které již publikoval. VŘSR chápe v dějinném kontextu jako určitý mezník ve společenském vývoji, jenž předznamenal dějinotvornou možnost k všestrannému osvobození lidského rodu. Ve spojení s tím mj. poukazuje na některé nedostatky a překážky v charakteru společenského řízení v minulosti, které vedly také k listopadovému převratu u nás.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
27.12.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz