FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

František Neužil: Zvláštnosti Bortkiewiczovy algebraické metody při řešení "transformačního problému" (12.11.2018)

Autor se předloženým tématem zabývá dlouhodoběji, o čemž svědčí i jeho předchozí stať zveřejněná ve Fóru společenských věd 16.7.2015. Nynější stať předchozí rozpracovává a pokračuje v kritické analýze Bortkiewiczovy teorie. Tato teorie se snaží o navázání na Marxovo filozoficko-ekonomické učení a jeho překonání s pomocí matematiky, jejíž roli v poznání kapitalistické ekonomie mj. přeceňuje a absolutizuje. Stať také rozebírá názory pozdějších ekonomů, kteří z dané teorie vycházejí.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
12.11.2018 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz