FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

František Neužil: Několik stručných poznámek k ideově teoretickým a metodologickým východiskům filosofického myšlení T. G. Masaryka (7.1.2019)

Jak je již z názvu patrné, obsahem statě je filozofické myšlení T. G. Masaryka. Stať ukazuje na zdroje Masarykova filozofického myšlení, které lze nalézt v Comtově pozitivistické filozofii i v novokantovství. Také se zabývá Masarykovým převážně odmítavým postojem k Marxovu a Engelsovu učení a kritikou tohoto postoje z dialekticko-materialistického hlediska.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
7.1.2019 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz