FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Ladislav Šafránek: Technokratismus (29.8.2018)

Recenze představuje odbornou ekonomickou publikaci Jana Šterna (Technokratismus - Kapitál ve službách techné), který se v ní, jakož i v některých svých jiných dílech, zabývá otázkou pozitivního překonání liberálního kapitalismu. Recenzent se zamýšlí nad východisky této publikace a problémy, které obsahuje. Například nad technikou a dělbou práce či rolí podnikatele a zisku v ekonomické současnosti, s nimiž je těsně spjat její technokratický charakter. Recenzent tento charakter nazírá Marxovými, zejména ekonomickými poznatky a na základě nich polemizuje s autorem publikace, jenž se na ně odvolává. Ačkoliv recenze zaujímá k publikaci v mnohém kritický postoj, nepovažuje čas strávený studiem této publikace za ztracený.

Kategorie: Recenze

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
29.8.2018 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz