FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Ladislav Šafránek: Úvaha nad některými aspekty důchodové politiky (5.8.2019)

Z aktuálně teoretického i praktického hlediska se autor, dlouhodoběji se také zabývající danou problematikou, zamýšlí nad současnou důchodovou politikou a s ní spojenými nedostatky. Podle něj jsou tyto nedostatky vážného charakteru a ve svých důsledcích se nepříznivě odrážejí v hospodaření státu i v životní úrovni lidí, zejména pak důchodců. Možné řešení těchto nedostatků je naznačeno v závěru statě.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
5.8.2019 © KSV

webadmin@klubspolved.cz