FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Josef Skála: Jaká je a jaká by mohla být česká levicová politika (video, 1:57 h, 296 MB) (10.7.2017)

Problematice levicové politiky, zejména pak v českých podmínkách, věnoval Klub společenských věd svůj veřejný červnový seminář. K úvodnímu slovu přizval v jedné osobě, vzhledem k tématu, nejen politologického odborníka, ale i levicového politika, jenž působí v současné politické praxi - PhDr. Josefa Skálu, CSc., místopředsedu ÚV KSČM. Skála ve svém vystoupení objasnil svůj názor na nynější rozpory současného světa, zvláště pak u nás, a roli levice v jejich řešení. Podle něj se tyto rozpory stále prohlubují a stavějí před současnou společnost z hlediska jejího přežití naléhavé otázky, na něž je nezbytné se znalostí věci reagovat. Jak naznačil, v tomto směru je politická levice ve společenském pohybu nezastupitelná, a to potud, pokud se nebude jen omezovat na pouhé tzv. změkčování dosavadních liberálních reforem. Tyto i jiné názory vyvolaly diskusi, jež je spolu s úvodním slovem zachycena na zde publikované videopřednášce.

Kategorie: Videopřednáška

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
10.7.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz