FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Helena Sovová: Jak hospodaříme s bohatstvím Země (.docx) (2.11.2016)

Autorka statě, přesněji úvahy, se zamýšlí nad některými aspekty současného vědeckotechnického vývoje. Aniž popírá jeho přínos ke zlepšení způsobu života na Zemi, poukazuje také na negativní faktory tohoto vývoje spojené jak s exaktními, tak společenskými podmínkami. Z tohoto úhlu pohledu věnuje pozornost zejména klimatickým podmínkám, vodě i těžbě některých nerostných surovin.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
2.11.2016 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz