FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Luděk Toman: Ideologie sovětské perestrojky (15.10.2018)

Autor statě podrobně rozebírá vznik a vývoj tzv. perestrojky na konci minulého a začátku nového století v bývalém Sovětském svazu. Tuto perestrojku nazírá především z ideologického hlediska, přičemž ji člení do tří etap, kdy v jejím čele stál zprvu M. Gorbačov a později B. Jelcin. Názory a argumenty na její charakter opírá o dostupnou naši a zahraniční převážně odbornou literaturu, jakožto i o dobové dokumenty.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
15.10.2018 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz