FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybrané související položky:

Lubomír Vacek, Ján Mišovič, Jiří Zelina: Informace o výsledcích sociologického výzkumu "Proces utváření hodnotových a politických orientací" (5.5.2016)

Článek průběžně informuje o rozsáhlém sociologickém výzkumu, jenž se uskutečnil pod patronací Klubu společenských věd, z.s. (KSV) a o kterém Fórum společenských věd (FSV) již informovalo dne 14.8.2015 (viz níže). Tento výzkum, jenž se koná v rámci badatelské činnosti KSV, se týká především hodnotové a politické orientace občanů České republiky. S komplexním dokončením a vyhodnocením výzkumu, které bude zveřejněno ve FSV, se počítá nejpozději do konce roku 2016.

Lubomír Vacek: Příprava a realizace projektu studie k problematice hodnotového systému, světového názoru a politické orientace české populace (14.8.2015)

Příspěvek navazuje na seminář k problematice hodnotového systému, světového názoru a politické orientace, jenž se uskutečnil 1.7.2015 v Klubu společenských věd (KSV). Seminář se zejména zabýval naléhavou potřebou zkoumání této problematiky. S ohledem na tuto potřebu připravuje KSV rozsáhlou výzkumnou studii, o níž se blíže zmiňuje publikovaný článek.
Průběžnou informaci o výsledcích tohoto výzkumu uveřejnilo Fórum společenských věd dne 5.5.2016 (viz výše).

Poslední aktualizace:
5.5.2016 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz