FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Jan Zeman: K Šafránkovu Malému zamyšlení nad islámskou imigrací a budoucností Evropy (5.11.2015)

Článek je ohlasem na stať L. Šafránka, jež byla zveřejněna ve Fóru společenských věd dne 2.10.2015. Polemizuje s touto statí a s jejími některými názory, které se týkají mj. islamismu i role Evropské unie v zastavení proudu migrantů do Evropy.
Uvedenou stať L. Šafránka najdete zde.

Kategorie: Ohlas na stať zveřejněnou v tomto Fóru dne 2.10.2015

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
5.11.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz