FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

Vydavatel a redakce:
Klub společenských věd, z.s.
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1
www.klubspolved.cz

Kontakt:
e-mail:forumsv@seznam.cz

Adresa edice pro odkazy a citace:
http://forum.klubspolved.cz

FÓRUM - hlavní stránka (obsah)

Elektronická edice odborných textů

Seznam podle data - vybraná položka:

Jan Zeman: Základní proudy levice v současnosti (.docx) (12.3.2018)

Článek se snaží o obecné základní vymezení a utřídění většiny současných levicových proudů působících jak u nás, tak v Evropě i ve světě. Jednotlivé proudy člení na skupiny, a to z hlediska jejich ideových směrů a cílů. Tyto cíle pak porovnává a hodnotí v kontextu s programem radikální levice, za niž považuje takový proud, jenž se orientuje na socialistickou a komunistickou přeměnu společnosti.

Kategorie: Články, odborné statě

Novější položka          Starší položka

Poslední aktualizace:
12.3.2018 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz